Toegankelijkheid

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dit staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook moeten overheidssites verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van Webportal Stimulus. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Maatregelen toegankelijkheid

We zorgen voor een goede toegankelijkheid door maatregelen binnen onze processen:

  • Toegankelijkheid is onderdeel van alle stappen binnen de bouw van onze webportal.
  • Onafhankelijke deskundigen testen (onderdelen van) de website toegankelijkheid.
  • We houden onze kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Wij hebben toegankelijkheidsverklaringen gemaakt van alle websites waar wij (mede)verantwoordelijk voor zijn. Deze vindt u in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Stuur dan een e-mail naar info@stimulus.nl.