Stimulus ProgrammamanagementStimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, die in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese subsidieprogramma’s (OPZuid 2014-2020, OP Zuid 2007-2013, POP3 Brabant, Interreg VA Brabant) en nationale regelingen (MIT Zuid) uitvoert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Stimulus beheert deze subsidieprogramma’s en begeleidt projectindieners bij het voorbereiden van hun aanvragen en de uitvoering van goedgekeurde projecten. Tevens bewaakt Stimulus Programmamanagement de financiële en inhoudelijke voortgang van de programma’s en regelingen en zorgt het voor de communicatie en publiciteit. Stimulus Programmamanagement wordt operationeel en functioneel aangestuurd door de provincie Noord-Brabant. Stimulus Programmamanagement is gevestigd in Eindhoven.

In het kader van het MIT Zuid treedt Stimulus Programmamanagement op als uitvoeringsorganisatie namens de drie provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Stimulus Programmamanagement begeleidt het subsidieaanvraagproces vanaf moment van indiening van de subsidieaanvraag via de digitale webportal die vanaf 19 mei 2015 operationeel is. Zie http://www.stimulus.nl/mit-zuid-2015 onder ‘Aanvragen’.

In het kader van Interreg VA is Stimulus Programmamanagementhet loket voor cofinanciering vanuit de provincie Noord-Brabant.